Tất cả bài viết

Đề xuất tăng thuế , xe bán tải trước nguy cơ tăng giá

Đề xuất mới tăng thuế của Bộ Tài chính khiến xe bán tải tại Việt Nam phải chịu mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt từ 30% đến 54% nếu trở thành hiện thực.Bộ Tài chính vừa đề xuất tăng...

Blog Video

FACEBOOK

từ khóa