TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO NÀO PHÙ HỢP VỚI NHIÊN LIỆU VIỆT NAM?

TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO NÀO PHÙ HỢP VỚI NHIÊN LIỆU VIỆT NAM?

Cùng với sự cải tiến về tiêu chuẩn khí thải, thì việc sử dụng nhiên liệu phải phù hợp với từng loại tiêu chuẩn đó. Cụ thể:

  1. Tiêu chuẩn khí thải EURO I thì nhiên liệu sử dụng không có phụ gia chứa chì (Pb).
  2. Tiêu chuẩn khí thải EURO II thì nhiên liệu Diesel phải có hàm lượng Lưu huỳnh (S) là thấp hơn 500 ppm (phần triệu) hay 0.05% khối lượng.
  3. Tiêu chuẩn khí thải EURO III thì hàm lượng lưu huỳnh dầu diesel được xác định không quá 350 ppm.
  4. Tiêu chuẩn khí thải EURO IV thì hàm lượng lưu huỳnh cho dầu diesel không vượt quá 50 ppm.
  5. Tiêu chuẩn Euro V là tiêu chuẩn cao nhất hiện nay với quy định hàm lượng lưu huỳnh dưới 10 ppm.

Hiện tại, tiêu chuẩn nhiên liệu xăng dầu của Việt Nam mới chỉ tương đương với tiêu chuẩn Euro II, tức là dầu Diesel Việt Nam vẫn có hàm lượng lưu huỳnh tới 500 ppm, benzen 2,5% và áp suất Reid là từ 43-75 kPa.

Trong đó, Các loại xe đầu kéo Hyundai như xe đầu kéo HD1000, đầu kéo HD700 và các loại xe tải hyundai HD360, HD320, xe ben Hyundai, xe trộn bê tông hyundai hd270 … nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, Sử dụng động cơ CRDI (Common Rail Diesel Injection) hệ thống phun dầu điện tử tiên tiến nhất thế giới, bao gồm 3 loại tiêu chuẩn khí thải EURO II (Động cơ D6CA41), EURO III (Động cơ D6CB41), EURO IV (Động cơ D6CC41).

Tuy nhiên để phù hợp với môi trường, điều kiện nhiên liệu Việt Nam, chúng tôi xin đề xuất sử dụng Xe đầu kéo Hyundai và xe tải Hyundai sử dụng tiêu chuẩn khí thải EURO II – Động cợ D6CA41, được thiết kế để sử dụng phù hợp với điều kiện nhiên liệu, môi trường, khí hậu Việt Nam. Đồng thời, các sản phẩm Hyundai đã được Cục Đăng Kiểm Việt Nam cấp giấy “Chứng Nhận An Toàn Kỹ Thuật Và Bảo Vệ Môi Trường Xe Cơ Giới Nhập Khẩu”.

Blog Video

FACEBOOK

từ khóa