Ô Tô 7 Đến 9 Chỗ Phải Dán Nhãn Năng Lượng Trước Khi Bán.

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với ô tô con từ 7 đến 9 chỗ.

Xe ô tô mới trên 7 đến 9 chỗ ngồi sẽ phải dán nhãn năng lượng từ 1/1/2018 như xe dưới 7 chỗ trước đây

Theo thông tư hướng dẫn mới số 40/2017 của Bộ GTVT, các xe ô tô mới bao gồm cả sản xuất lắp ráp và nhập khẩu trên 7 đến 9 chỗ ngồi sẽ buộc phải dán nhãn năng lượng kể từ ngày 1/1/2018. Cũng theo Thông tư mới này, các cơ sở sản xuất lắp ráp và nhập khẩu được phép tự công bố mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng trong các trường hợp xe đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (theo Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT và Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT) và thực hiện trước ngày 1/1/2018.

Cùng với đó, việc tự công bố mức tiêu hao nhiêu liệu và dán nhãn năng lượng này sẽ được thực hiện theo đúng những quy định tại khoản 2 Điều 5 thông tư liên tịch số 43/2014. 

Trước đó, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, với chương trình dán nhãn tiêu thụ năng lượng cho xe cơ giới (cũng có thể được hiểu là mức tiêu thụ nhiên liệu), các loại xe khi được bán ra thị trường để lưu thông sẽ phải được thông tin một cách minh bạch về mức tiêu thụ nhiên liệu của xe theo một phương pháp và chu trình đo đã được thống nhất.

Việc dán nhãn năng lượng trên xe sẽ được minh bạch và chính xác, giúp cho người tiêu dùng có sự lựa chọn cũng như các nhà quản lý hoạch định được chiến lược cho việc sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và hiệu quả, định hướng tới những chủng loại xe sử dụng cho tương lai thông qua các công tác làm chính sách như khuyến khích, ưu đãi về thuế, phí đăng ký...

                                                                                (Nguồn: Hoàng Cường - xe.baogiaothong.vn)

Blog Video

FACEBOOK

từ khóa